Egilea: José María Esparza Zabalegi


Tafalla herriaren historia


- munduaren hasieratik

- 2000 urte arte

- euskara eta gaztelaniaz

- egunez egun

- gaiaz

- familiaz

  1. -Herri kronikarik osatuena

  2. -

- Sustatzaile: ALTAFFAYLLA KULTUR TALDEA

Autor: José María Esparza Zabalegui


Historia de la Ciudad de Tafalla


- desde el origen del mundo

- hasta el año 2000

- euskera y castellano

- por días

- por temas

- por familias

- la crónica local más completa

- edita: ALTAFFAYLLA KULTUR TALDEA

Berriak

El grupo de Teatro Gabalzeka recibe el Sello de Calidad Escenamateur.


Antzerki Talde batera kalitatezko jaialdi bat antolatzen duena ematen du.

Inés del Río libre

Tafalla en defensa de su estación de tren.